• TINH THẦN
    TRẦN NHÂN TÔNG
    Sáng tỏa trong lòng muôn người dân Việt, với bản sắc Việt và tinh thần nhập thế vị tha, phụng sự không mệt mỏi.
  • HỒN THIÊNG YÊN TỬ
    Cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam
    khai sinh một đạo Phật từ bi nhưng không khuất phục trước bạo quyền.
Đọc “Góp Nhặt Thời Gian” của Thích Nguyên Siêu

Đọc “Góp Nhặt Thời Gian” của Thích Nguyên Siêu

Nhân dịp cư sĩ Nguyên Giác và tôi ra mắt cuốn sách “Thiền Tông Qua Bờ Kia” và “Đạo Phật: Đất Nước, Cuộc Sống và Tâm Linh” tại Chùa Bát Nhã, Nam California ngày 18/11/2017 mà tôi mới có dịp quen biết Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu. Nhân dịp này hòa thượng tặng tôi cuốn...
Ra mắt sách thiền của Nguyên Giác và Đào Văn Bình

Ra mắt sách thiền của Nguyên Giác và Đào Văn Bình

SANTA ANA, California (NV) – “Thiền Tông Qua Bờ Kia” của Nguyên Giác Phan Tấn Hải và “Đạo Phật: Đất Nước, Cuộc Sống & Tâm Linh” của Thiện Quả Đào Văn Bình vừa được Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức ra mắt tại chùa...
Từ Kinh Phật Sơ Thời đến Thiền Đốn ngộ

Từ Kinh Phật Sơ Thời đến Thiền Đốn ngộ

Giới thiệu tác phẩm mới: Thiền Tông Qua Bờ Kia của tác giả Nguyên Giác  Trong tác phẩm mới xuất bản “Thiền Tông Qua Bờ Kia” tác giả Cư Sĩ Nguyên Giác kể chuyện buổi đầu ông học Thiền với Hòa Thượng Bổn Sư Thích Tịch Chiếu ở Chùa Tây Tạng tại Tỉnh Bình Dương,...

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

XEM TẤT CẢ
TIểU LUậN
PHIếM đàM
Đề TàI MớI
THảO LUậN
Về NGUồN
ÂM NHạC

VỰC DẬY TINH THẦN TRẦN NHÂN TÔNG LÀ TIẾP NỐI THIÊN HÙNG SỬ CỦA CHA ÔNG

Video chọn lọc

Sơ Tổ Trúc Lâm